u

Preguntes freqüents

Accés i treball amb la webApp

Des del navegador d'un MAC, un cop connectat a la wifi CHAtU, a l'escriure al navegador: app.chatugo.com, no obre la webApp, que pot passar?

En aquest cas no serà possible entrar a l’app via la url (app.chatugo.com). Per resoldre-ho cal anar a la configuració de xarxa i esborrar qualsevol DNS que hagi sigut introduït de forma manual. D’aquesta manera es quedarà el DNS assignat pel CHAtU (que serà ell mateix) i serà possible resoldre el nom app.chatugo.com.

  • Des del Mac s’ha d’anar a ajustaments de connexió, seleccionar la xarxa Wifi i accedir a l’apartat avançat, pestanya DNS.
  • Des del Windows s’ha d’anar a configuració de xarxa, Triar la connexió wifi. Seleccionar propietats i triar l’ítem Internet Protocol Version 4 o 6 (depenent del que es faci servir).

A propietats d’aquest element s’accedeix al punt on es pot assignar/eliminar una adreça DNS.

En comprar un CHAtU les actualitzacions són gratuïtes?

Efectivament les actualitzacions seran automàtiques per als dispositius amb connexió a internet. En cas que no ho estiguin caldrà contactar amb el nostre servei tècnic.

Quan a les instruccions es parla de "xarxa segura", qué vol dir?

La Wi-Fi treballa amb els estàndards de seguretat habituals de les xarxes sense fils. Amb el CHAtU, en permetre tenir una xarxa aïllada d’internet, aporta més seguretat enfront atacs externs.

 

Puc disposar de seguretat en documents confidencials?

En cas que el CHAtU emmagatzemi documents que necessiten seguretat, es disposa d’un sistema de xifrat segur, que permet per un sistema de claus encriptar la informació per no poder ser interpretada sense permís.

 

Per canviar el disseny de les icones i/o personalitzar-les, a qui m'haig de dirigir?

El servei de manteniment ofereix una actualització de les icones. També es pot accedir a través de la webApp/admin, al menú “Archivos”, carpeta “resources/icon-packs”. Allà es poden posar totes les noves icones format fitxer .png

 

Càrrega sense fils

Quins telèfons poden carregar sense fils i que vol dir Qi?

Podem carregar els dispositius compatibles amb un estàndard anomenat Qi,  establert per l’anomenat “Wireless Power Consortium” el 2008.

Al 2016 hi havia 140 models de smartphones, tablets i altres dispositius que es podien recarregar sense fils. D’aquest 65 eren models de mòbil, que van passar a 86 pel 2017

Entre les marques que ho incorporen hi ha Apple, Samsung, Vertu, Vodafone, Asus, BlackBerry, DeWalt, Google, HP, htc, Kyocera, LG, Microsoft, Motorola, MTT, Nokia, Saygua, Sonu i Techdy.

Wi-Fi

Tinc problemes amb la intensitat Wi-Fi de casa meva. Quina solució m'aporta el CHAtU?

Anomenem amplificador Wi-Fi, extensor de xarxa Wi-Fi o repetidor a un dispositiu que fa el mateix, que el CHAtU, capaç de millorar el senyal Wi-Fi en llocs de poca cobertura.

El CHAtU expandeix el senyal en totes direccions al seu entorn de manera com si es tractés d’una esfera.
Per tenir bona cobertura, el millor és col·locar el CHAtU en un lloc que quedi entre el router Wi-Fi i l’habitació on es desitgi millorar el senyal Wi-Fi.

Dependrà molt de la configuració de la casa o local, de les interferències que hi pugui haver, la quantitat i tipus de parets per poder saber exactament la distància que pot cobrir el repetidor.

El CHAtU és compatible amb el Wi-Fi de doble banda de manera que pot arribar a velocitats més altes. Es pot configurar per treballar amb tres antenes internes i poder tenir més cobertura.

Quants dispositius poden estar connectats al CHAtU?

Entre 5 i 10 dispositius sense problemes depenent del trànsit d’informació que es descarregui o s’accedeixi al CHAtU.

Els usuaris que estan connectats al mateix CHAtU poden romandre anònims respecte als altres usuaris?

Sí. Poden intercanviar documents però sempre a través del CHAtU, sense que aquest tingui informació dels usuaris

Com configurar Q2 per amplificar la wifi?

Des de la webApp, en el menú configuració es té accés directe a la configuració de la xarxa Wi-Fi que es desitgi repetir. Caldrà conèixer el SSID i password. Per defecte es disposa seguretat tipus “psk2”, però si cal es pot modificar.