CHAtU, MOLT MÉS QUE UN MINI-SERVIDOR!

CHAtU, MOLT MÉS QUE UN MINI-SERVIDOR!

Crea la teva xarxa privada

Amplia la cobertura Wi-Fi

Desa i comparteix arxius

Carrega el mòbil sense fils

CHAtU permet obtenir una connectivitat òptima als espais de treball, a tot tipus d’establiments, a serveis i a la llar. Amb CHAtU et serà molt fàcil crear la teva pròpia xarxa sense fils privada i segura, ampliar la cobertura de la seva Wi-Fi, disposar d’un espai per a desar i compartir arxius digitals i fins i tot carregar el mòbil sense fils.

Què pots fer amb CHAtU

Crear una xarxa privada

Si no tens xarxa pròpia, amb un o varis dispositius CHAtU pots crear la teva xarxa, connectada o NO a internet. Amb ella podràs desar informació en local al propi dispositiu o en remot, compartir-la i gestionar grups d’usuaris amb els seus permisos d’accés.

Ampliar la cobertura de la Wi-Fi

CHAtU amplia l’abast de la xarxa Wi-Fi, connectant-se a la teva xarxa i retransmetent el senyal amplificat. D’aquesta manera, quan el senyal Wi-Fi és dèbil, CHAtU l’amplifica i millora la cobertura.

Desar i compartir arxius

El gestor de continguts de CHAtU et permet emmagatzemar i gestionar documents fàcilment i compartir-los amb qui tu vulguis, a través de la xarxa Wi-Fi, tant si està connectada a internet com si no. Pots configurar els privilegis d’accés per a ús restringit o públic.

Carregar el mòbil sense fils

CHAtU també és un carregador ràpid de bateria de mòbil compatible-Qi. Aquesta tecnologia ha esdevingut l’estàndard de càrrega sense fils, llançat pel Wireless Power Consortium  per transferir energia per inducció magnètica a curta distància.

optimitza recursos

Comparteix els documents amb format electrònic

Un model per a cada necessitat

Pots triar entre els diversos models de CHAtU: el CHAtU Q2 permet amplificar la senyal de les xarxes Wi-Fi i carregar el mòbil sense cables. El CHAtU Q4 ofereix les prestacions del CHAtU Q2 i també permet crear una xarxa Wi-Fi privada i disposar d’un mini-servidor per desar i compartir arxius.

Solucions a mida

Combinant diferents dispositius i models de CHAtU, podem dissenyar solucions sofisticades per a millorar la connectivitat, la comunicació i la gestió documental en empreses, serveis públics, establiments turístics… Exposa’ns la teva necessitat i t’oferirem una solució a mida.

Redueix l’ús de paper amb l’edició i la distribució dels teus arxius en format electrònic. Estalviaràs en costos d’impressió alhora que cuides del medi ambient.

Avantatges per a un gran nombre de sectors

CHAtU permet a tot tipus d’empreses i d’entitats crear o ampliar xarxes Wi-Fi, compartir de manera més fàcil documents, fullets, imatges i altres arxius digitals entre els membres de la pròpia organització o bé amb el públic, i disposar de punts de càrrega pels mòbils, o bé oferir-los als seus clients i usuaris.

Hotels, restaurants, recintes firals, punts d’informació, càmpings, centres culturals, centres d’ensenyament, assessories, oficines en general i moltes altres empreses i organitzacions tenen la possibilitat d’oferir serveis de valor afegit als seus clients i usuaris i de millorar la seva gestió documental amb CHAtU.